شرایط فروش محصولات در مجتمع مبل فرامد به چند صورت است :

شرایط فروش محصولات موجود :

  • 35% نقد الباقی در اقساط 15 ماهه بدون کارمزد
  • 30% نقد الباقی در اقساط 10 ماهه بدون کارمزد
  • خرید نقدی در این شرایط شامل 12% تخفیف می شود.

شرایط فروش محصولات سفارشی :

  • 40% نقد الباقی در اقساط 10 ماهه بدون کارمزد
  • خرید نقدی در این شرایط شامل 10% تخفیف می شود.

شرایط وام بانک مهر قرض الحسنه مهر ایران :

شرایط فروش