پروژه اجرا شده آقای جنتی بلوار مدرس یزد

کابینت مدرن در یزد

کابینت مدرن در یزد

  • از تولید تا نصب این پروژه 11 روز به طول انجامیده
  • سبک استفاده شده در این پروژه : سبک کابینت مدرن دو پله ارتفاع 2.60
  • متریال به کار رفته در این پروژه : لیون آذران و طوسی مات AGT
  • با صفحه تاپس نووا ( Nova )

طراحی و تولید توسط کابینت فرامد