پروژه اجرا شده آقای دهقانی بلوار استقلال یزد

کابینت مدرن طوسی قهوه ای

کابینت مدرن طوسی قهوه ای

  • از تولید تا نصب این پروژه 15روز به طول انجامیده
  • سبک استفاده شده در این پروژه : سبک کابینت مدرن دو پله ارتفاع 2.40
  • متریال به کار رفته در این پروژه : ترکیب طوسی مات 18 میل بارشین و طرح چوب سون
  • با صفحه ی طرح سنگ کلکته

طراحی و تولید توسط کابینت فرامد